top of page

Frantsiis

​DigiKidi frantsiisipakkumine on litsentside, äriprotsesse kirjeldavate dokumentide ja partnerite tugi kogu partnerluse käivitamise ahelas alates frantsiisilepingu sõlmimise hetkest esimese kliendilepinguni ja sealt edasi. 

Kõik õppekavad on ette valmistatud kontrollimiseks selle riigi haridusministeeriumile, kus õppekeskus avatakse. Igal tunnil on täpselt ülesehitatud plaan, mille on välja töötanud pedagoogika-, lastepsühholoogia ja IT-spetsialistid ning läbimõeldud ja üksikasjalikult kirja pandud juhised turvalise, kaasaegse ja ergonoomilise õpiruumi loomiseks. Antud on soovitused tehnika ja õppematerjalide ostuks. Uue õppekeskuse avamisel läbivad halduskoosseis ja õpetajad 5-päevase kursuse – koolitus, testimine ja praktika juba tegutsevates keskustes (2022. aasta suvel Viimsis).

 

Ettevõtte brändiraamat sisaldab: 

ettevõtte sümboolikat; 

reklaamtooteid; 

SMM-i arenguplaani; 

õpetajate tööriietust; 

õpperuumi interjööri 

jms. 

 

Kokkuvõttes oleme koostanud täieliku juhiste paketi, tänu millele on käivitamine võimalik kolme-nelja nädala jooksul alates kliendiga sõlmitud esimesest lepingust koos investeeringute täpsete arvutustega.  

Frantsiis DigiKid on  esimene hariduslik ärimudel Eestis, millel on õnnestunud koolituskeskuse loomise ja tegutsemise loomeprotsess «lõpetada» ärimudeli raames.  

Täpsem info frantsiisi kohta päringul Info@digikid.eu (esialgseks pakkumiseks peame teadma planeeritava koolituskeskuse geograafilist asukohta, sihtrühma ligikaudset suurust, kõigi avamisest huvitatud ja õppekeskuses tööle asuvate isikute kontaktandmeid). Pärast päringu saamist saadame täitmiseks põhjaliku ankeedi ja täidetud ankeetide põhjal teeme äripakkumise. 

bottom of page